Home » Posts tagged '@'

Dešťová voda

Využití dešťové vody

Využívání dešťové vody například v domácnosti je výhodné nejen z důvodů ekonomických, ale také pro její výborné chemické a fyzikální vlastnosti.

Pitnou vodu je možné v mnoha případech s úspěchem nahradit vodou srážkovou. Úspora za podstatně nižší odběry z vodovodní sítě a úměrné snížení částky za stočné může být jedním z argumentů, proč se zabývat využíváním srážkových vod v objektech pro účely sanitární i technické. Velká spotřeba vody je pro zalévání zahrad. Pozornost si zaslouží dobré vlastnosti dešťové vody, které ocení zahrada i domovní technika (absence vápníku, nevznikají usazeniny). Velice vhodné je použití filtrované srážkové vody k praní.

Spotřeba pitné vody v moderní rodině může činit 140 až 160 litrů za den. Více než 50% z tohoto množství může zajistit voda, dodaná systémem sběru a distribuce srážkových vod.

Kvalita shromážděné dešťové vody je tak dobrá, že ji lze bez obav použít například pro:

 • splachování toalet
 • praní prádla
 • jako užitkovou v technickém zázemí
 • zalévání zahrady

Nejnovější kompaktní provedení pro dům a zahradu s čerpacím modulem

 1. podzemní nádrž (na obrázku nádrž Columbus 3700, 4500 nebo 6500 l) – 15 let záruka !
 2. víko s dvojitou stěnou (součást dodávky nádrže)
 3. filtrační sada – (na obrázku Supra filtr)
 4. plovoucí sání (součást čerpadla)
 5. teleskopická šachtová kopule (s možností zkrácení, součást dodávky nádrže)
 6. čerpání a regulace – (na obrázku čerpadlo PREMIUM, aktuálně dodáváme ESSENTIAL)
 7. bezpečnostní přepad – kanál nebo vsakovací tunel Garantia
 • řídící jednotka, která je součástí modulu čerpadla, kontroluje stav vody v nádrži a automaticky a v případě vyprázdnění nádrže zásobuje dům pitnou vodou z vodovodního řadu. Rychlá instalace předinstalovaným modulem, 2 roky záruka

Řešení pro Vaši zahradu s čerpadlem

 1. filtrační sada (na obrátku filtrační koš s konzolí)
 2. podzemní nádrž (na obrázku Columbus 3700, 4500 nebo 6500 l) – 15 let záruka !
 3. teleskopická šachtová kopule s poklopem (součástí sady nádrže)
 4. čerpání a regulace – (na obrázku ponorné čerpadlo DROWN)
 5. závěs a regulace čerpadla
 6. šachta rozvodu vody
 7. bezpečnostní přepad
 8. vsakovací tunel Garantia
Štítky: